top of page

Ordinær Coaching

Coaching, perfekt verktøy for deg som vil ta ansvar for egen utvikling

  • 1 time
  • 950 norske kroner
  • Location 1

Tjenestebeskrivelse

Coaching er for deg som ønsker endring eller er i endring. Som din Coach utfordrer jeg deg, bevisstgjør deg, konfronterer deg og støtter deg, så du kan bli den beste utgaven av deg selv og nå dine mål. Målet med coachingen er å bidra med bevisstgjøring som fører til positive endringer og personlig utvikling, som igjen fører til at du når dine mål. Typiske coaching tema kan være: Du er sliten og ønsker mer overskudd og energi. Du ønsker å forbedre resultatene dine. Du ønsker å bli bedre til å takle vanskelige kollegaer etc. Du opplever at du er på etterskudd med å levere til riktig tid, og ønsker mer kontroll. Du er et ja-menneske og vil bli flinkere til å sette grenser. Du har mistet jobben din, og har behov for bistand på veien til noe nytt. Du vil bli flinkere til å delegere. Du vil bli flinkere til å ta beslutninger. Du har gått lei eller kjeder deg i jobben, og har lyst til å få tilbake gløden, entusiasmen og motivasjonen. Du blir frustrert når du møter på motstand, og har lyst til å finne løsninger med større smidighet og eleganse. Du lurer på om du er i den riktige jobben, og ønsker større klarhet i hva som er riktig for deg. Du kunne tenke deg større balanse mellom jobb og privatliv. Du har alt, men likevel synes du at det er noe som mangler. Du trives godt og gjør en bra jobb, men likevel kunne du tenke deg å strekke deg videre mot nye høyder. Coachen er en katalysator for at de iboende mulighetene og ressursene som finnes hos den enkelte blir lokket fram og utviklet. Likeledes vil en Coach bidra til at begrensende tankeprosesser (det vi frykter kan gå galt eller det vi ikke tror er mulig etc), blir gjort om til noe mer konstruktivt. Som profesjonell Coach er jeg utdannet til å lytte, observere og tilpasse coachingen til dine behov. Det er dine verdier, mål, egenskaper og interesser som står i fokus. Coachingen er handlingsfokusert. Det vil si at du beveger deg fra nå-situasjonen til ønsket endring/mål. På veien er det nødvendig å skape handling for å få ting til å skje. Som din Coach støtter jeg deg i å finne løsninger og strategier underveis og finne potensialer å bygge videre på. Det er ved hjelp av coachingens kraftfulle spørsmål og teknikker at kunden finner svaret selv. Fundamentet i coachingen baserer seg på et positivt menneskesyn; at mennesket har alle de ressursene, mulighetene og svarene som skal til for å utvikle seg, vokse og nå sine mål.


Avbestillingsregler

Vennligst kontakt oss minst 24 timer i forkant ved avbestilling eller flytting av time. Booket time uten oppmøte vil bli fakturert.


Kontaktinformasjon

  • Trondheim, Norge

    41928898

    kontakt@trondheimcoaching.no


bottom of page