top of page

Psykolog eller Coach? Hva skal jeg velge?

Enkelt fortalt kan en si at en psykolog hjelper der en person i ulik grad er psykisk syk, mens en coach hjelper der en person er psykisk frisk.

En coach kan hjelpe deg å komme deg videre der du har problemer med å nå dine mål, eller føler deg hensatt i en tilstand der du har mistet motivasjonen. En coach har fokus på å hjelpe deg med å bli klar over de ressurser du besitter, samt gjøre deg oppmerksom på handlingsmønster som må omstruktureres for å nå dine fremtidige mål.

Coaching handler om mestring, mental trening samt bevisstgjøring og tilstedeværelse på alle valg du har og tar.

Livs-coaching har fremadrettet fokus og coacher jobber med tillærte verktøy/metoder for å hjelpe deg fremover.

bottom of page